search  
 
-A +A
 
www.penebrick.com หน้าแรก สินค้าของเรา ระบบสั่งงาน  ผลงาน  ติดต่อเรา    
โฮโดลอน ไต้หวัน
อีโวลุส อิตาลี
ดรีม ญี่ปุ่น
โช้คประตูเลื่อน
พีบี เอ็กตร้า สไลด์
 
 


 
 

           

ตัวอย่างระบบสั่งงาน

     

      

 

       
                              ตัวอย่างประตูใหญ่ ประตูโกดัง 
 
     


สายด่วนฝ่ายขายงานประตูใหญ่ 081-6941591 Line ID: pbauto 

บทความดีๆ มีประโยชน์

 อุบัติภัยอีกรูปแบบหนึ่งที่มักเกิดกับเด็ก ได้แก่ อุบัติภัยจากประตูไม่ว่าจะเป็นโดนประตูล้มทับ ประตูหนีบนิ้วมือ วิ่งชนกระจก โดยส่วนใหญ่มักมีสาเหตุจากประตูชำรุด ขาดการบำรุงรักษา
และซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอแนะวิธีป้องกันอุบัติภัยจากประตู ดังนี้ 

         ประตูรถ ปิดประตูรถให้สนิทและล็อคประตูรถทุกครั้งที่มีเด็กโดยสารไปด้วย เพราะหากเด็กนั่งพิงประตูและปิดประตูรถไม่แน่น หรือเด็กแอบเปิดประตูรถขณะรถกำลังวิ่ง อาจทำ
ให้เกิดอันตรายได้อีกทั้งควรสอนไม่ให้เด็กเล่นตัวกดล็อคประตูรถ ไม่ทิ้งเด็กไว้ในรถตามลำพัง เพราะเด็กอาจกดล็อคประตูเลื่อนอัตโนมัติเล่น ทำให้ติดค้างอยู่ในรถ ที่สำคัญ ก่อนเปิด – ปิด
ประตูรถทุกครั้ง ควรมองดูอย่างรอบคอบจนมั่นใจว่า เด็กไม่ได้วางมือ หรือนิ้วไว้บริเวณขอบประตูจะช่วยป้องกันประตูรถหนีบมือหรือนิ้วเด็ก 

         ประตูกระจก หากเป็นประตูเลื่อนอัตโนมัติกระจกแบบใส ควรติดสติ๊กเกอร์หรือแขวนป้ายเตือนในระดับสายตา เพื่อเตือนให้เด็กทราบว่าเป็นประตูเลื่อนอัตโนมัติ จะช่วยป้องกันเด็ก
เดินชนประตูเลื่อนอัตโนมัติไม่ให้เด็กวิ่งเล่นบริเวณประตูเพราะอาจวิ่งชนประตูเลื่อนอัตโนมัติ จนถูกกระจกบาดได้รับบาดเจ็บ โดยเฉพาะประตูเปิด – ปิดอัตโนมัติ ไม่ควรให้เด็กวิ่งเข้าออก
เพราะหากระบบตรวจจับสัญญาณของประตูเลื่อนอัตโนมัติขัดข้อง เด็กอาจถูกประตูหนีบได้ 

            ประตูแบบล้อเลื่อน หมั่นตรวจสอบรางและระบบล้อเลื่อนให้สามารถใช้งานได้ดี ไม่ฝืดหรือลื่นเกินไป โดยประตูเลื่อนอัตโนมัติต้องอยู่ในสภาพแข็งแรง ไม่ชำรุด หรือผุกร่อน
และติดตั้งเสาครอบตัวประตูเลื่อนอัตโนมัติอีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันประตู จนล้มทับเด็กที่เล่นอยู่ในบริเวณดังกล่าว 

            ประตูเลื่อนอัตโนมัติเปิด – ปิดอัตโนมัติ ซึ่งใช้รีโมทควบคุมการเปิด – ปิดประตูเลื่อนอัตโนมัติ ควรวางรีโมทประตูให้ห่างจากมือเด็ก เพื่อป้องกันเด็กหยิบรีโมทมาเล่น ก่อให้
เกิดอันตรายกับผู้อื่นได้ก่อนเปิดประตูควรตรวจสอบว่าไม่มีเด็กยืนอยู่บริเวณประตู

            ประตูห้อง / บ้าน ติดโช๊คอัพประตูเพื่อป้องกันแรงกระแทกของประตู ทำให้เด็กถูกประตูเลื่อนหนีบนิ้ว กรณีที่ต้องเปิดประตูทิ้งไว้ในบริเวณที่ลมพัดแรงให้สับยึดประตูเลื่อนไว้กับ
ผนังบ้าน จะช่วยป้องกันแรงลมพัดจนประตูปิดกระแทกถูกเด็ก ไม่ให้เด็กเปิด – ปิดประตูหรือเล่นบริเวณประตู สอนมิให้เด็กสอดหรือวางมือและนิ้วบริเวณขอบบานพับประตู เพื่อป้องกันประตู
หนีบนิ้ว รวมถึงจัดเตรียมกุญแจสำรองไว้ในจุดที่สามารถหยิบใช้งานได้สะดวก กรณีเด็กกดล็อคประตูและติดค้างอยู่ภายในห้องตามลำพัง 

           สุดท้ายนี้ ขอให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ไม่ปล่อยให้บุตรหลานวิ่งเล่นบริเวณประตูวางมือหรือนิ้วบริเวณบานพับประ เพราะอาจถูกประตูเลื่อนหนีบได้ ควรปิดประตู
ทุกประเภทให้สนิททุกครั้งหลังใช้งาน หมั่นตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของประตูอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยจากประตูขึ้นกับเด็ก 

             
 

 

 

 
 
  | หน้าแรก | สินค้าของเรา | ระบบสั่งงาน |  ผลงาน |  ติดต่อเรา  
  ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
บริษัท พีบี ออโต้ดอร์ จำกัด
4/87 ถ. มาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
PB AUTODOOR CO., LTD. 4/87 Machareon Rd., Nongkhaem Sub-District, Nongkhaem, Bangkok 10160
Tel : 02-8145897-8 สายด่วน 081-6941591 Fax: 02-8145879
Email : service@pbautodoor.com
 
  Web hosting | Website เว็บไซต์สำเร็จรูป by Ninenic